Životní pojištění ochrání vaši rodinu před finančními dopady závažných událostí

30.04.2022

Životní pojištění má své pevné místo v rámci finančního plánování. Je nezbytné hlavně pro živitele rodiny a lidi žijící samostatně.

Vážná choroba, těžký úraz, nebo dokonce invalidita. To jsou rizika, která mohou v průběhu života potkat kohokoli z nás. Jejich následky pak mohou zasáhnout do finanční situace celé rodiny. Naštěstí tomu lze předejít. Chcete vědět jak? Sjednáním kvalitního životního pojištění, které vás a vaše blízké ochrání před finančními důsledky takto vážných životních situací.

Nejpodstatnější rizika životního pojištění

  • úmrtí
  • závažné onemocnění
  • invalidita
  • vážný úraz

Pojištění na míru vaší situaci a vašim potřebám

Při sjednávání pojistné smlouvy jsou vedle rizik důležité i limity plnění. Hlavní roli by určitě neměla hrát cena, ale kvalita pojistného krytí. Je nutné zohlednit věk, povolání a životní styl pojistníka. Zdravý dvacátník bez závazků bude mít jiné preference než čtyřicetiletý táta dvou dětí. Jiné nastavení pak bude mít i pojistka kuřáka s vyšší nadváhou, která může být až o 80 % dražší než u zdravého člověka. Odlišně také bude vypadat pojistka u člověka, který pracuje v kanceláři, a u zaměstnance pobývajícího celý den v terénu.

Vedle životní situace vás a vaší rodiny musí pojištění odpovídat i vaší finanční situaci a hodnotě majetku, protože obojí se časem proměňuje.

Pravidelná kontrola pojištění

Pojistnou smlouvu je vhodné nejméně jednou za čtyři až pět let zrevidovat, zda stále odpovídá vašim potřebám a možnostem, a případně ji upravit. Můžete si například zvýšit limity plnění, upravit rizika anebo rozsah smlouvy.