Spoření, investice a správa majetku

Proč je dobré odkládat si část peněz stranou? Víte, jak být připraven na to, když vám například vypoví službu pračka nebo dojde k nenadálému výpadku platu? Nebo vás naopak zajímá, jak si přilepšit na důchod, a přemýšlíte, kde na to brát?

Lidé si odkládají část svého příjmu a vytváří si tak krátkodobé a dlouhodobé rezervy, připravují se na vlastní bydlení, pomáhají střádat peníze pro děti ať už na studia nebo prostě do života. Šetří si na auta, dovolené, dnes už i např. na zuby. Tvoří si základ pro přilepšení na důchod a nebo na tzv. rentu = dřívější odchod na penzi.

V rámci finančního plánu konzultujeme s klienty různé programy a vybíráme vždy nejvhodnější tak, aby svého cíle dosáhli s jistotou a efektivněji.

 • Spoření - hra na jistotu (krátkodobé ukládání volných prostředků) - do 5 let - zhodnocení 0,3 - 3 % p.a.
 • Pravidelné investování (investování volných měsíčních prostředků) - střednědobý horizont do 10 let / dlouhodobý horizont nad 10 let - zhodnocení 6 -15 % p.a.
 • Jednorázové investování (investování finančního majetku) - POZOR NA VĚTŠÍ RIZIKOVOST - zhodnocení 4 - 7 % p.a.

Jaký by to byl pocit, kdybyste od zítřka nemuseli pracovat a někdo by vám platil?

Naše zkušenosti ukazují, že každý ušetřený milion majetku vydělává 4 až 5 tisíc korun měsíčně. Při pevných nákladech 15 tisíc korun měsíčně jsou tedy potřeba 3 miliony korun na to, aby bez další práce byly tyto výdaje pokryty.

Pro své klienty spravujeme investice a finanční portfolio. Učíme je zvládání vlastních financí a jsme jejich průvodcem k finanční nezávislosti. Nejde o jednorázovou spolupráci, nestačí vše spočítat a nastavit, ale v průběhu let vše revidovat po změně práce, narození dětí, nákupu vozidla, či rozvodu. Člověk míní, život mění a my jsme v těchto změnách stálým partnerem.

Po nastavení individuální finanční strategie je cílem nejen ochránit majetek před inflací, ale zajistit, aby dosahoval bezpečných výnosů. A to prostřednictvím investičních nemovitostí, kapitálových a nemovitostních fondů, či alternativních investic.

Modelace pravidelné a jednorázové investice:


Investiční zásady

Ať už se rozhodnete vložit své finanční prostředky do čehokoliv, vždy je dobré dodržovat základní investiční zásady a pravidla:

 • Nesázejte vše na jednu kartu!

  Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku. Je dobré rozptýlit své investice do více produktů, tj. diverzifikovat.
 • Emoce stranou!

  Necháte-li se strhnout, vaše investice nemusí přinést očekávaný výsledek a může napáchat více škody než užitku. Řiďte se proto raději rozumem.
 • Počítejte s neúspěchy!

  Ne vždy musí vše vyjít podle vašich představ. Důležité je poučit se z investičních chyb a příště se jich vyvarovat.
 • Nedělejte unáhlená rozhodnutí!

  Nezapomeňte, že jde zpravidla o dlouhodobý proces, proto je vždy dobré investici nejprve dobře promyslet.
 • Nepřeceňujte své investiční síly!

  Nechte si vždy určitou finanční rezervu pro případ náhlých, nenadálých výdajů. Mohlo by se stát, že budete nuceni svou investice v době, kdy to bude nejméně vhodné.
 • Pamatujte na riziko!

  Každá investice sebou nese určité riziko, ať už větší či menší. Bez něj by neexistoval ani výnos, přičemž zde platí přímá úměra, tj. čím větší riziko, tím větší možnost výnosů.

Magický trojúhelník: Výnos - likvidita - riziko

Stojí-li investor před otázkou, do kterého aktiva investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy vzít v úvahu základní navzájem provázané faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva.