Průměrná výnosnost nájemních bytů

19.04.2021

Atraktivnost investic do rezidenčních nemovitostí v ČR závisí na charakteru bytové jednotky a velikosti města i kondici jeho trhu práce.

Při zhodnocení výnosnosti nemovitostí investice je užitečné zvážit více parametrů. Je to zejména očekávaný podíl inkasovaného ročního nájemného na pořizovací ceně bytové jednotky, tzv. nájemní výnos. Další významný údaj představuje zamýšlená doba, po kterou investor hodlá pořízený byt či dům pronajímat před jeho finálním prodejem nebo přechodem na vlastní bydlení - pro optimalizaci je vhodné, aby doba splácení hypotéky odpovídala době využívání nemovitosti jako investice a příjmy z nájemného průběžně přesahovaly splátky hypotéky.

Důležitá je i velikost samotné nemovitosti. Nepochybně nájemní výnos negativně ovlivňují další dva socioekonomicé faktory - velikost města a atraktivnost trhu práce v podobě nízké nezamětnanosti či nadprůměrné mzdové hladiny. Během současné pandemické krize je zřejmé i výraznější riziko neplacení nájemného.Čistou roční výnosnost investice do nemovitosti za předpokladu její konstantní ceny odhadneme, když od podílu očekávaného ročně inkasovaného nájemného na této ceně (nájemní výnos) odečteme obdobně vyjádřený podíl obvyklých ročních výdajů na údržbu a správu nemovitosti (provozní nákladovost) i podle LTV vážený průměr roční úrokové sazby hypotéky a nevyužitého vkladu vlastních úspor spolufinancujících realitní investici (úroková nákladovost). K výslednému procentu takto zjištěné čisté roční výnosnosti můžeme ještě přičíst předpokládaný průměrný roční vývoj ceny nemovitosti o dobu trvání investice, zejména hodláme-li ji po ukončení pronajímání prodat.


Více info v odborném časopise FONDSHOP..